Kontrast
Czcionka
aktualności

Darowizny na odbudowę Pałacu Saskiego

Marzenia o odbudowie majestatycznej zachodniej pierzei warszawskiego placu Piłsudskiego nabierają realnych kształtów. Już pod koniec obecnej dekady znowu będziemy mogli podziwiać tu gmachy, które cieszyły oko przedwojennych mieszkańców stolicy: w tle parkowej fontanny, wokół której bawią się dzieci wyrosną smukłe kolumny łączące dwa skrzydła Pałacu Saskiego, otoczonego z jednej strony eleganckim, rokokowym Pałacem Brühla i dostojnymi kamienicami z drugiej. By przybliżyć tę wizję i razem odbudować to, co nigdy nie powinno zostać zburzone, zapraszamy do włączenia się we wspólną odbudowę symbolu naszej historii poprzez darowiznę, której wpłatę można odliczyć od podatku.

Rząd wózków dziecięcych wraz z opiekunkami stojącymi w alejce Ogrodu Saskiego. W tle kolumnada i jedno skrzydło Pałacu Saskiego.
Druga połowa lat 20. lub lata 30. XX w. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Historia odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego

Odbudowa Pałacu Saskiego to temat, który od lat rozpala wyobraźnię wielu Polaków. Pierwsze koncepcje przywrócenia dawnego wyglądu placu Piłsudskiego pojawiły się tuż po zakończeniu II wojny światowej, w trakcie tworzenia planów odbudowy stolicy. Te jednak wielokrotnie się zmieniały, a priorytetem stały się inne budowle reprezentacyjne. Więcej szczęścia spotkało pałac na początku XXI wieku, gdy znów w debacie publicznej zaczęto głośniej mówić o realnej możliwości odbudowy okazałego gmachu. Punktem kulminacyjnym było przyjęcie w 2021 roku ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. W grudniu tego samego roku powołana została spółka celowa odpowiedzialna za odbudowę. Zgodnie z ustawą, etapy inwestycji prowadzonej przez spółkę będzie opiniować Rada Odbudowy, która jest organem wspierającym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czarno-białe zdjęcie fasady dwupiętrowego pałacyku z ozdobnym wejściem.
Fasada Pałacu Brühla, marzec 1936. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Współczesne twarze historycznych budowli

Plan odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej nie jest odosobnionym pomysłem we współczesnej Europie. Wiele innych krajów również odtwarza zniszczone historyczne obiekty, które legły w gruzach z powodu wojennych zawieruch. Na początku XX w. oddano do użytku odbudowany Zamek Dolny w Wilnie – dawną siedzibę władców, która została zniszczona podczas ataku Rosjan w drugiej połowie XVII w. Z kolei w Berlinie w 2020 roku dobiegła końca odbudowa zamku w samym centrum stolicy, na słynnej wyspie muzeów. Okazały gmach, który był kiedyś siedzibą królów Prus, a w latach 50. XX wieku został wyburzony przez władze NRD, współcześnie mieści nowoczesne muzeum i prezentuje szeroką ofertę edukacyjno-kulturalną. Odbudowany został częściowo ze środków rządowych, ale przede wszystkim także dzięki wielkim zbiórkom publicznym.

Jak wpłacić darowiznę na odbudowę Pałacu Saskiego?

By przekazać darowiznę, wystarczy dokonać przelewu na specjalne konto przeznaczone do celów zbiórki publicznej:

Pałac Saski Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 142

00-061 Warszawa

Konto PKO BP: 30 1020 1097 0000 7402 0824 6680

Kwotę darowizny na rzecz odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego można odliczyć od podatku w przypadku, gdy rozliczamy dochody opodatkowane według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Należy jednak pamiętać, że suma darowizn, które chcemy odliczyć, nie może przekroczyć 6% dochodu. Przy rozliczeniu podatku prawo do ulgi należy odpowiednio udokumentować poprzez dowód wpłaty na podany rachunek bankowy spółki.

Podstawa prawna darowizn na rzecz odbudowy

Możliwość wpłaty darowizn wynika bezpośrednio z ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz.U. 2021 poz. 1551). Zgodnie z dokumentem, przychodami spółki celowej Pałac Saski sp. z o.o. mogą być nie tylko dotacje celowe czy inne przychody z działalności, ale również darowizny, spadki i zbiórki publiczne. Z kolei dzięki poprawce poselskiej zgłoszonej przez KP KO w drugim czytaniu ustawy i przyjętej 22 lipca 2021 roku podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, darowiznę na rzecz odbudowy można ująć przy rozliczeniu podatku.

Aktualności

Wernisaż wystawy „Przywracamy Serce Niepodległej” w Krakowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w wernisażu wystawy „Przywracamy Serce Niepodległej”, który odbędzie się na Dziedzińcu Bastionu pod Kopcem Kościuszki w Krakowie już w najbliższy czwartek 11 sierpnia o godzinie 16:00. Wernisaż będzie stanowił świetną okazję do pogłębienia wiedzy o losach Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla w oparciu o wątki poruszone przez wybitnych naukowców. W dyskusji […]
Prezes spółki Pałac Saski sp. z o.o. Jan Kowalski i Paulina Lerska

Rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji inwestycji

Wchodzimy w kolejny etap realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Poprzedzone licznymi pracami przygotowawczymi, uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń, rozpoczęte zostaną działania prowadzące do odkrycia piwnic dawnych zabudowań zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. Już w drugiej połowie sierpnia teren inwestycji zostanie ogrodzony pod planowane prace ziemne. W zabytkowych […]

Znaczki pocztowe z ryciną Pałacu Saskiego już dostępne

Na przełomie czerwca i lipca 2022 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu 4 nowe znaczki pocztowe oraz koperty FDC trzech emisji: „75. rocznica wydania miesięcznika emigracyjnego Kultura”, „Miron Białoszewski”, a także „Utracone Skarby Architektury”. Ostatnia z wymienionych to dwa projekty przedstawiające ryciny Zamku w Pińczowie oraz Pałacu Saskiego w Warszawie. Wartość każdego ze znaczków emisji […]
Zdjęcie z konferencji. Od lewej: Moderator panelu dyskusyjnego, grupa pięciu prelegentów oraz tłumaczka na język migowy. W tle slajd z tytułem panelu oraz podpisami organizatorów, dodatkowo kolorowa grafika przedstawiająca nowoczesne miasto, sylwetkę kobiety oraz samolot na słonecznym niebie.

Dziedzictwo kulturowe na Światowym Forum Miejskim w Katowicach

W dniach 26-30 czerwca w Katowicach odbywa się Światowe Forum Miejskie (World Human Forum) – największa międzynarodowa konferencja poświęcona zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. Hasło przewodnie 11. już edycji tego wydarzenia to: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”. Organizatorem Forum jest UN-Habitat – agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele […]

Uczelnie wspierają odbudowę Pałacu Saskiego

Odbudowa kluczowych z punktu widzenia polskiej historii i dziedzictwa kulturowego miejsc, takich jak Pałac Saski, Pałac Brühla oraz kamienice przy ulicy Królewskiej w Warszawie, nie byłaby możliwa między innymi bez wsparcia merytorycznego polskich uczelni. Naszym wspólnym celem jest dochowanie wszelkiej dbałości o szczegóły związane z architekturą odbudowywanych gmachów, zagospodarowaniem zarówno ich wnętrz, jak i otoczenia […]

Badania geofizyczne w Ogrodzie Saskim

W Ogrodzie Saskim, od strony placu marsz. Józefa Piłsudskiego, trwa kolejny etap prac przygotowawczych do odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej. We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim prowadzone są nieinwazyjne badania geofizyczne, w tym badania georadarowe, badania metodą tomografii elektrooporowej oraz badania magnetyczne. Prace te pozwalają na zinwentaryzowanie podziemnej infrastruktury, m.in. sieci […]

Badania dendrologiczne i ornitologiczne

Realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie ruszyła pełną parą. W pierwszej kolejności prowadzone są nieinwazyjne badania dendrologiczne i ornitologiczne w obrębie Ogrodu Saskiego.

Badania opinii na temat Pałacu Saskiego

Wobec decyzji o rozpoczęciu procesu odbudowy na zlecenie Biura Programu „Niepodległa” jesienią 2021 r. przeprowadzone zostały ogólnopolskie badania społeczne dotyczące tematyki odbudowy Pałacu Saskiego zrealizowane przez agencję Minds & Roses.

Powołanie spółki celowej

1 grudnia 2021 roku powołana została spółka celowa odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.