Kontrast
Czcionka
inicjatywę popierają

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński

Warszawa potrzebuje dopełnienia i zakończenia odbudowy – Pałac Saski wraz z Pałacem Brühla i Kamienicami przy ul. Królewskiej przywrócą pierwotne założenie urbanistyczne placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Warszawie w 1944 roku Niemcy z premedytacją, w planowy, systematyczny sposób, wysadzili gmachy położone w zachodniej części placu Piłsudskiego: najpierw Pałac Brühla, a następnie Pałac Saski. Niszcząc Warszawę i jej architektoniczne symbole chciano unicestwić polski naród i jego kulturę. Zniszczone elementy dziedzictwa narodowego nie pozbawiły Warszawy i jej mieszkańców ducha – wręcz przeciwnie. W stolicy stale bije serce niepodległej i suwerennej Polski. 

Odbudowa zachodniej pierzei placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w jej bryle sprzed II wojny światowej oraz przywrócenie pełnej świetności tego miejsca jest obowiązkiem współczesnego państwa polskiego. Poczucie wspólnoty oraz tożsamości narodowej budować powinniśmy na solidnych fundamentach dbałości o dziedzictwo kulturowe. Wieloletnia odbudowa Warszawy, niełatwe i pracochłonne dzieło podnoszenia miasta ze zgliszcz II wojny światowej, zwieńczone zostanie już wkrótce dzięki przywróceniu reprezentacyjnych gmachów w obrębie dzisiejszego placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Te wspaniałe budynki będą ponownie służyć wielu ważnym instytucjom potrzebnym polskiej wspólnocie.

Pałac Saski (dawniejszy, wielokrotnie przebudowywany Pałac Morsztynów) stał się centralnym elementem Osi Saskiej, koncepcji urbanistycznej zapoczątkowanej przez króla Augusta II Mocnego. Jego dopełnieniem był towarzyszący mu przepiękny, bogato zdobiony barokowy Pałac Brühla od strony północnej oraz trzy kamienice znajdujące się w narożniku ul. Królewskiej: Malhome’a, Królewska 8 i Lesslów.

W okresie międzywojennym miejsce to było świadkiem wydarzeń istotnych dla odradzającego się państwa polskiego: w 1918 r. w Pałacu Saskim ulokowano Sztab Generalny Wojska Polskiego, a w 1920 r. Pałac Brühla stał się siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bogata dokumentacja archiwalna – liczne zachowane rysunki, plany architektoniczne i zdjęcia – pozwoli na wierne odwzorowanie elewacji budynków według stanu sprzed II wojny światowej.

Obecne zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego nie podkreśla atutów historycznej przestrzeni, która przez wieki stanowiła tętniący życiem centralny punkt miasta. Odtworzenie tej przestrzeni ma szansę przywrócić jej dawny blask, stając się wizytówką współczesnej stolicy, gdzie przeszłość płynnie łączy się z przyszłością. Dostosowanie budynków do realizacji różnego typu usług publicznych i otwarcie ich dla społeczeństwa przyciągnie w to miejsce nie tylko turystów, lecz także mieszkańców Warszawy.

Duch niepodległości, suwerenności i jedności państwa powróci w trwałym pomniku, jakim będą odbudowane gmachy zachodniej pierzei placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pałac Saski stworzy nowoczesną przestrzeń wymiany myśli, poglądów, refleksji, rozwoju kultury i nauki, a plac Piłsudskiego, tak jak przez wiele wieków wcześniej, stanie się lubianym i popularnym miejscem spotkań. 

Wyjątkowość architektoniczno-urbanistyczna w pełni odbudowanej zachodniej pierzei placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przez kolejne pokolenia będzie przypominać światu bogate, wieloaspektowe losy narodu polskiego. 

Bądźmy wdzięczni wszystkim, w szczególności byłemu prezydentowi Warszawy i prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej ś.p. prof. Lechowi Kaczyńskiemu, którzy przez lata zabiegali o odbudowę Pałacu Saskiego wraz z Pałacem Brühla i czynili starania, by przywrócić te skarby narodowego dziedzictwa Warszawie i Polsce. Obecna decyzja o odbudowie nie byłaby możliwa bez ich wysiłku i zasług.

Aktualności

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński

Warszawa potrzebuje dopełnienia i zakończenia odbudowy – Pałac Saski wraz z Pałacem Brühla i Kamienicami przy ul. Królewskiej przywrócą pierwotne założenie urbanistyczne placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Warszawie w 1944 roku Niemcy z premedytacją, w planowy, systematyczny sposób, wysadzili gmachy położone w zachodniej części placu Piłsudskiego: najpierw Pałac Brühla, a następnie Pałac Saski. Niszcząc Warszawę […]

prof. Wojciech Roszkowski

Historia Pałacu Saskiego wpisuje się w trudną historię Polski ostatnich trzech stuleci. Pierwszym budynkiem wzniesionym na jego miejscu był pałac burgrabiego krakowskiego i dyplomaty Tobiasza Morsztyna w połowie XVII wieku. Król August II Mocny z saskiego rodu Wettynów zakupił ten pałac w 1713 roku i przebudował go pod kierunkiem swoich wybitnych architektów Carla Friedricha Pöppelmanna […]

Prezes zarządu Stowarzyszenia Saski 2018 Jerzy Bombczyński

„Jak się ktoś przy czymś uprze mocno, to uda się to zrealizować” – o wznowieniu przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla. Głos społeczeństwa w sprawie odbudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego w Warszawie jest od lat wyjątkowo mocny i – pomimo wielu mitów, jakie narosły w ostatnich latach dookoła tej idei – jest to głos […]

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Odbudowa pałaców Saskiego i Brühla wraz z kamienicami przy ul. Królewskiej jest wielką wspólnotową ideą, która łączy miliony Polaków. Będzie to pomnik narodowego jubileuszu stulecia odrodzenia się niepodległej Rzeczypospolitej. Gmachy wzniesione w historycznym kształcie dopełnią przestrzeń placu Piłsudskiego – centralnego miejsca w stolicy, aby służyć wszystkim obywatelom, symbolizując suwerenność i nowoczesność państwa polskiego. Odbudowę zachodniej […]

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Pałac Saski – symbol pokoju i odbudowy Puste miejsce po Pałacu Saskim jest do dziś niezabliźnioną raną w sercu Warszawy. Siedemdziesiąt sześć lat po wojnie w centralnym punkcie Osi Saskiej stoi strzaskana kolumnada, a w niej – cudem ocalony Grób Nieznanego Żołnierza. Samotna mogiła na środku pustego placu to wymowne świadectwo dramatycznych dziejów Polski. Opowiada […]