Contrast
Size
news

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6 czerwca 2022 r. - podpisanie listu intencyjnego o współpracy między Pałac Saski sp. z o.o. a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie reprezentowaną przez prof. dr. hab. Michała Zasadę, rektora uczelni.

Ochrona drzew w czasie realizacji inwestycji odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego

Nawiązana z SGGW współpraca szybko zaowocowała uformowaniem zespołu ekspertów, którzy zajęli się opracowaniem ekspertyzy dotyczącej stanu znajdujących się na terenie inwestycji drzew i krzewów. Jego pracom przewodzi dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz, adiunkt Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Wypracowana  ekspertyza umożliwi rozpoczęcie kilkumiesięcznego procesu szkółkowania drzew, który poprzedzi przeprowadzenie ich przesadzeń i przesunięć.

SGGW w Warszawie – najstarsza w Polsce uczelnia rolnicza i przyrodnicza, której początki sięgają 1816 r., kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (aktualnie warszawska dzielnica Bielany). Obecna nazwa stosowana jest od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości. W ofercie uczelni jest blisko 40 kierunków studiów: od przyrodniczych i technicznych, po weterynarię, kierunki społeczne czy ekonomiczne, na których kształci się prawie 16 tysięcy studentów. (Źródło: sggw.edu.pl)

Dowiedz się więcej:

Uczelnie wspierają odbudowę Pałacu Saskiego

Ochrona drzew w Ogrodzie Saskim podczas odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego

Koncepcja „Zielonej Osi Saskiej”

Spotkanie otwarte „Odbudowa Pałacu Saskiego a gospodarka zielenią”

Gospodarka zielenią podczas odbudowy Pałacu Saskiego

Strona SGGW w Warszawie