Kontrast
Czcionka
aktualności

Spotkanie otwarte „Odbudowa Pałacu Saskiego a gospodarka zielenią”

W procesie odbudowy kompleksu pałaców i kamienic zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego jednym z obszarów działań inwestycyjnych będzie gospodarka zielenią. W najbliższy czwartek, 15 grudnia o godz. 18:00, w Muzeum Etnograficznym odbędzie się spotkanie otwarte, podczas którego każdy będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat koncepcji ochrony i rozwoju zielonej infrastruktury przy odbudowie Pałacu Saskiego. Opinią ekspercką podzieli się dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz, adiunkt Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie.

Ochrona Ogrodu Saskiego

Skrajna część Ogrodu Saskiego od strony pl. Piłsudskiego wchodzi obecnie w obszar, na którym jeszcze do czasów II wojny światowej znajdował się kompleks obiektów historycznych: Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej 6, 8 i 10/12. Wysadzony w ramach akcji wyburzania Warszawy zespół pałaców i zniszczone w czasie wojny kamienice, na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku, powrócą na stołeczną mapę, a mieszkańcy i odwiedzający miasto skorzystają z ich oferty najprawdopodobniej jeszcze w tej dekadzie. Proces odbudowy wiąże się zatem z potrzebą wprowadzenia zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w tym miejscu.

Odsłonięte relikty Pałacu Saskiego od strony ul. Wierzbowej, 2022. Fot. mat. własne

W trosce o zachowanie jak największej powierzchni miejskiego parku, w czerwcu 2022 roku, spółka Pałac Saski sp. z o.o. podjęła współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W niedługim czasie udało się uformować zespół naukowców, którzy opracowali obszerną i wnikliwą ekspertyzę dotyczącą stanu znajdujących się w Ogrodzie Saskim drzew i krzewów, które kolidują z realizowaną inwestycją. Część z nich wrasta w zabytkowe ruiny pałacowych piwnic, zagraża bezpieczeństwu spacerujących po parku lub jest w złym stanie. Jednak jak wynika z ekspertyzy zdecydowaną większość drzew uda się zachować – po wielomiesięcznym okresie szkółkowania cześć z nich zostanie przesunięta w głąb Ogrodu, inne egzemplarze będą przesadzone i wzbogacą warszawskie tereny zielone.

Koncepcja „Zielonej Osi Saskiej”

Gospodarka zielenią wokół terenu odbudowy nie ogranicza się wyłącznie do drzew i krzewów, które kolidują z inwestycją. Aby przywrócić dawny blask jednego z najstarszych polskich parków miejskich, spółka Pałac Saski sp. z o.o. zaproponowała władzom stolicy współpracę na rzecz kompleksowej rewitalizacji Ogrodu Saskiego. W dalszej perspektywie miałaby ona objąć odejście od współczesnego przechodniego charakteru parku i przywrócenie jego dawnego wizerunku zielonego salonu Warszawy.

Warszawa, Ogród Saski. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Koncepcja „Zielonej Osi Saskiej” oprócz rewitalizacji Ogrodu Saskiego zakłada również wprowadzenie zmian w przestrzeni placu Piłsudskiego, który miałby stać się miejscem bardziej przyjaznym mieszkańcom. Aby ten cel osiągnąć, planowane jest zwiększenie powierzchni terenów zielonych, w tym zadrzewienie przestrzeni placu po obu jego stronach – od ulic Królewskiej i Wierzbowej.

Otwarta dyskusja w Muzeum Etnograficznym

Podczas spotkania otwartego „Odbudowa Pałacu Saskiego a gospodarka zielenią”, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 15 grudnia, o godzinie 18:00 w Muzeum Etnograficznym przy ul. Kredytowej 1 w Warszawie, dowiemy się między innymi, ile drzew rośnie na terenie inwestycji oraz jaki jest ich wiek i jakie występują tu gatunki. Wątpliwości dotyczące procesu przesadzania drzew oraz szans na ich przyjęcie się w nowej lokalizacji omówi nasz ekspert, dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która chętnie odpowie na pytania uczestników spotkania. Serdecznie zapraszamy!

Dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz – adiunkt Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, architekt krajobrazu i dendrolog-arborysta. Zawodowo zajmuje się projektowaniem obiektów Architektury Krajobrazu (zespołowo wyróżnienia m.in. za projekt rewitalizacji Pól Mokotowskich i Parku Żerańskiego w Warszawie), nadzorem nad ich realizacją oraz przede wszystkim drzewami, jako ekspert diagnostyki dendrologicznej, również w obiektach zabytkowych. Autorka ponad 100 projektów, opracowań eksperckich, ponad 300 artykułów naukowych i popularyzatorskich.

aktualności

Monitoring geodezyjny Grobu Nieznanego Żołnierza

Nie wszystkie prace związane z odbudową zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego są tak widowiskowe, jak budowa zadaszenia nad wpisanymi do rejestru zabytków reliktami Pałacu Saskiego. Do takich działań, które są potrzebne podczas przygotowania inwestycji, choć większość postronnych ich nie dostrzeże, należy monitoring geodezyjny Grobu Nieznanego Żołnierza. Czym jest monitoring geodezyjny? Monitoring geodezyjny budynku to proces, który polega […]

Konferencja „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny” w Katowicach

8 kwietnia 2024 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Muzeum Śląskim, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Szkołą Główną Handlową. Celem konferencji było pochylenie się nad wpływem zabytków nieruchomych na aspekty […]

Zabytkowe mury Pałacu Saskiego zadaszone

W marcu 2024 r. zakończyły się prace związane z budową zadaszenia nad zabytkowymi piwnicami Pałacu Saskiego. Tym samym pozostałości pałacowych murów zyskały ochronę przed niekorzystnym wpływem opadów atmosferycznych na obszarze ponad 2100 m2. Dwie niezależne metalowe konstrukcje z pokryciem z membrany PVC wykonała firma Protan Elmark. Budowa zadaszenia nad reliktami Pałacu Saskiego Odsłonięte w ramach […]

Badania archeologiczne na terenie Pałacu Brühla – sezon 2023

Za nami pierwsze badania archeologiczne na terenie dawnego Pałacu Brühla. W ciągu pół roku prac znaleziono i zinwentaryzowano niemal 10 tysięcy obiektów pochodzących z różnych okresów funkcjonowania pałacu. Jednocześnie badania archeologiczne pozwoliły skonfrontować dane historyczne na temat planu Pałacu Brühla ze stanem faktycznym, odkrywając nieznane wcześniej losy tego miejsca. Choć prace objęły już obszar ponad […]
Pozostałości ceglanych murów Pałacu Saskiego oraz obok nowe bloki betonowe będące elementem konstrukcji zadaszenia reliktów. W tle dwa dźwigi - większy, żółty z wyższym wysięgnikiem po lewej stronie i mniejszy pomarańczowy po prawej. Za dźwigami po prawej stronie powstająca metalowa konstrukcja zadaszenia, po lewej za ogrodzeniem fragment Grobu Nieznanego Żołnierza.

Zadaszenie reliktów Pałacu Saskiego

Trwa budowa zadaszenia nad wpisanymi do rejestru zabytków reliktami piwnic Pałacu Saskiego. Powstające na łącznej powierzchni ponad 2100 m2 konstrukcje pozwolą ochronić zabytkowe mury przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Ze względu na szczególny charakter historycznej i reprezentacyjnej przestrzeni pl. Piłsudskiego oraz zapisy ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej, cały […]

Odbuduj z nami trzysta lat polskiej historii

Dzięki przysyłanym zdjęciom z domowych archiwów, Fototeka Pałacu Saskiego nieprzerwanie rozrasta się. Każde nowe ujęcie tego gmachu, jak i Pałacu Brühla i trzech kamienic przy ul. Królewskiej, które trafia do wspólnie tworzonego albumu, może pomóc w odbudowie. Więcej o celu Fototeki, odbudowy, jak i żmudnym procesie przywrócenia zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego w Warszawie, opowiadają Mariusz […]
Wielokolorowa grafika, niebieskie cyfry "2024", białe "32" i napis "FINAŁ AUKCJE" (litery pomarańczowe, żółte i różowe" oraz czerwone serce z białym napisem "wielka orkiestra świątecznej pomocy"

Gramy z WOŚP: zwiedzanie piwnic Pałacu Saskiego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz 32. W tym roku wylicytować można również ekskluzywny spacer wokół piwnic Pałacu Saskiego. Zwycięzca licytacji wraz z osobą towarzyszącą będzie miał okazję zobaczyć z bliska historyczne mury i dowiedzieć się więcej o procesie odbudowy. Pałac Saski na aukcji WOŚP Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już […]

2023: podsumowanie działań Pałac Saski sp. z o.o.

Minęły dwa lata odkąd ruszyła inwestycja odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie, realizowana w oparciu o przyjętą przez Sejm i Senat ustawę z 11 sierpnia 2021 r. Po odsłonięciu reliktów piwnic Pałacu Saskiego przyszedł czas na archeologiczne eksploracje terenu Pałacu Brühla. Owocem pierwszego etapu badań na tym obszarze […]

Co o odbudowie Pałacu Saskiego sądzą Polacy?

Jeszcze przed powołaniem spółki odpowiedzialnej za odbudowę zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego przeprowadzono ogólnopolskie badania społeczne na temat świadomości i poglądów związanych z historią i odbudową Pałacu Saskiego. Podobne sondaże zrealizowano ponownie z końcem roku 2022 i 2023, a ich celem było rozpoznanie ewentualnych zmian w postrzeganiu inwestycji odbudowy. Świadomość historyczna, jak i wiedza o odbudowie […]

Zabytki i zagadki archeologiczne z wykopalisk Pałacu Brühla

Już na samym początku prace archeologiczne na terenie dawnego kompleksu Pałacu Brühla przyniosły niespodziewane znaleziska, takie jak połowicznie zachowana rzeźba „Chwała”. Kolejne tygodnie i miesiące działań również nas nie rozczarowały. W toku prac znaleziono wiele mniejszych, ale równie ciekawych zabytków ruchomych, które odsłaniają przed nami kolejne karty historii tego miejsca. Z ziemi wyłoniono nawet istne […]