Kontrast
Czcionka
aktualności

Odpowiedź Zarządu Pałac Saski sp. z o.o. na stanowisko Rady M. St. Warszawy ws. gospodarki zielenią wokół terenu odbudowy

Warszawa, 18.11.2022 r.

Szanowni Państwo Radni Miasta Stołecznego Warszawy,

pozwalamy sobie pisać do Państwa w celu wyjaśnienia nieporozumienia, do jakiego – w naszej opinii – doszło podczas LXXII Sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dn. 17 listopada br.

„Oczekujemy minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska w związku z planowaną odbudową Pałacu Saskiego i sąsiednich budynków” – powiedziała Pani Radna Renata Niewitecka, prezentując projekt stanowiska Rady. Pragniemy zapewnić, że dokładnie takie są intencje spółki Pałac Saski, składanych przez nas Władzom Stolicy propozycji, a przede wszystkim – zrealizowanych już działań.

I. W treści wspomnianego stanowiska podano jednak liczby rzekomo przeznaczonych do usunięcia „ponad 100 drzew i 341 m2 krzewów”, które nie odpowiadają prawdzie. Tego rzędu wielkości istotnie pojawiły się w jednym z opracowań, zleconych wiosną br. przez Spółkę. Właśnie w trosce o minimalizację negatywnych skutków dla środowiska, nawiązaliśmy wówczas współpracę z ekspertami z SGGW, którzy przygotowali szczegółową dokumentację z kartami informacyjnymi indywidualnie dla każdego obiektu dendrologicznego. W wyniku  tych działań, spośród 191 drzew i krzewów, rosnących obecnie na terenie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej, do usunięcia zakwalifikowano 56 drzew i 10 krzewów. W tej liczbie znajdują się rośliny chore, zagrażające bezpieczeństwu, bądź takie, których system korzeniowy narusza objęte ochroną relikty dawnych zabudowań. Jednocześnie warte jest podkreślenia, że chodzi tylko o rośliny, które wyrosły, bądź zostały zasadzone na terenie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej po II wojnie światowej. Wszystkie pozostałe będą poddane przesunięciu, przesadzeniu bądź adaptacji. Procedura przesadzenia będzie możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim szczegółowym przygotowaniu indywidualnie każdego wskazanego drzewa i powierzchni zakrzewionej. Rozwiązania takie były już praktykowane, także na terenie Warszawy.

Nie możemy się zgodzić z sugestią, że „przesadzanie tak starych drzew nie daje gwarancji ich zachowania”. Gwarancję taką dają specjaliści, którzy podobne przesadzania wykonywali, także na terenie Warszawy. Warto poza tym zauważyć, że przedmiotowe drzewa należy ocenić raczej jako drzewa dojrzałe, a nie stare – ich wiek szacowany jest maksymalnie na 70 lat. Poza tym znakomita większość drzew przeznaczonych do przesadzenia to lipy, które wyjątkowo dobrze reagują na takie zabiegi. Jednak najistotniejszym jest to, że przesadzenia będą poprzedzone wielomiesięcznym przygotowaniem drzew do tego procesu. Bryły korzeniowe będą stopniowo ograniczane i jednocześnie pobudzane do zagęszczenia. Można wręcz przypuszczać, że już na etapie przygotowania drzew do przesadzenia ich kondycja może ulec zasadniczej poprawie.

Nie jest też zasadnym argument o rzekomej możliwości „zniszczenia  siedlisk ptaków, innych gatunków fauny oraz flory”. Przygotowujący dokumentację dendrologiczną eksperci z SGGW nie zarejestrowali na terenie przyszłej inwestycji gniazd czy dziupli, które mogłyby być zasiedlone przez ptaki lub ssaki. Nie ma też możliwości zniszczenia siedlisk flory, ponieważ pod okapem przedmiotowych drzew wytworzyło się typowe dla tak dużych zwarć klepisko, w niewielkim stopniu zasiedlone przez gatunki jednoliścienne. W przedmiotowym obszarze nie wykształciło się prawidłowe runo parkowe.

Warto też wspomnieć, że wspomniany w stanowisku Rady Miasta projekt Romualda Gutta i Aliny Scholtzówny w dużej części nie został zrealizowany, bowiem wiele jego elementów budziło gorący sprzeciw urbanistów, architektów i architektów krajobrazu oraz historyków sztuki i varsavianistów. Zrealizowano natomiast nasadzenia w obrębie obrysu kamienicy Lesslów i częściowo w obrębie Pałacu Brühla – i to właśnie te drzewa i krzewy, relatywnie będące najnowszą nakładką stylistyczną są wyznaczone do przesadzenia. Ich wartość przyrodnicza z pewnością zyska, kiedy znajdą korzystniejsze warunki do wegetacji, zaś wartość historyczna zostanie podkreślona w nowych miejscach poprzez opatrzenie ich stosownymi informacjami.

II. Faktem jest, że obecna – powstała po zakończeniu II wojny światowej – powierzchnia Ogrodu Saskiego ulegnie zmniejszeniu o teren, na którym odbudowane zostaną Pałac Saski, Pałac Brühla i kamienice przy ul. Królewskiej. W celu rekompensaty i zbilansowania skutków wyżej opisanych prac, Spółka proponuje wprowadzenie zadrzewienia w przestrzeń Placu Piłsudskiego – po obu jego stronach, na trawnikach przy ulicy Królewskiej i przy ulicy Wierzbowej – oraz rewitalizację samego Ogrodu Saskiego. Rzekome straty można w łatwy i obiektywny sposób oszacować stosując narzędzia teledetekcyjne, dzięki którym zostanie stworzona diagnoza funkcjonowania Ogrodu Saskiego w obecnej formie oraz model, w którym będą uwzględnione proponowane przez współpracujących z nami ekspertów założenia rewitalizacji: m.in. wymiana nawierzchni bitumicznych, niezwykle niekorzystnie oddziałujących na małą retencję, na nawierzchnie przyjazne środowisku i poprawiające komfort przebywania latem w Ogrodzie, a  także korekta układu zadrzewień i zakrzewień, tj. zastosowanie nowych nasadzeń w zgodzie z oryginalnym układem Ogrodu Saskiego sprzed września 1939 roku.

Ekosystem Ogrodu Saskiego jest w istocie obecnie bardzo nadwątlony. Dlatego też Spółka w trosce o jego całokształt ma na celu przeprowadzenie pełnej diagnozy stanu istniejącego siedlisk Ogrodu Saskiego i regularne prowadzenie monitoringu w celu kontroli zachodzących w ekosystemie Ogrodu zmian. Należy zauważyć, że zmiany takowe nie tylko będą generowane wpływem samej inwestycji odbudowy zachodniej pierzei Placu Marszałka J. Piłsudskiego, ale zachodziły i zachodzą w sposób ciągły pod wpływem otoczenia. Istniejący lej depresyjny na terenie Ogrodu Saskiego jest wynikiem prac związanych z budową metra. Dlatego Spółka chce monitorować stan hydrologiczny Ogrodu już teraz i zagwarantować zapobieganie pogarszającej się już kondycji hydrologicznej. Z tego względu rozpatrywana jest budowa zbiorników retencyjnych, zbierających wody opadowe z całej obszernej powierzchni placu, połaci dachowych i pozostałych powierzchni inwestycji. Monitorowanie, poddawanie ciągłej ocenie Ogrodu Saskiego i natychmiastowe przeciwdziałanie potencjalnym niekorzystnym zjawiskom zagwarantuje nie tylko dobrostan miejsca, ale w znaczący i wyraźny sposób podniesie jakość obiektu.

Celem przyświecającym działalności spółki Pałac Saski jest odbudowa zachodniej pierzei Placu Marszałka J. Piłsudskiego, ale też przywrócenie temu miejscu i jego bezpośredniemu otoczeniu jego historycznej roli: tętniącego życiem i przyjaznego Mieszkańcom centrum Stolicy. Ogrodowi Saskiemu należy zaś w naszej opinii przywrócić blask, dzięki któremu nazywany był niegdyś „zielonym salonem Warszawy”. Jesteśmy przekonani, że warunkiem realizacji tej idei jest ścisłe i zgodne współdziałanie Spółki z Władzami Miasta Stołecznego Warszawy i podległymi im instytucjami. Deklarujemy pełną gotowość i wolę takiej współpracy z naszej strony.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwieją wątpliwości Państwa Radnych.

Pozostając do Państwa dyspozycji,

łączymy wyrazy szacunku,

Jan Edmund Kowalski

Prezes Pałac Saski sp. z o.o.

Robert Cicirko

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pałac Saski sp. z o.o.

Aktualności

Otwarta konferencja „Echoes of Antiquity”

Już 15 czerwca 2023 roku rozpocznie się dwudniowa, międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna pt. „Echoes of Antiquity” organizowana przez Uniwersytet Warszawski, Muzeum Łazienki Królewskie i Pałac Saski sp. z o.o. Dla osób zainteresowanych uczestnictwem w roli wolnych słuchaczy przewidziano dodatkowe miejsca podczas wydarzenia, które osoby spoza Warszawy będą mogły śledzić również online. Warto jedynie pamiętać, że konferencja będzie […]

Rozpoczęcie prac archeologicznych na terenie Pałacu Brühla

Po szeregu prac przygotowawczych nadszedł ważny moment nie tylko dla procesu odbudowy, ale i varsavianistów, historyków i miłośników historii Polski. Spółka Pałac Saski rozpoczyna bowiem pierwszy etap działań na terenie dawnego Pałacu Brühla, tym samym wykopaliska zostaną tu przeprowadzone po raz pierwszy od czasów oczyszczenia miejsca z gruzów drugiej wojny światowej. Choć trudno przewidzieć, jakie […]
przestrzeń wystawiennicza, na pierwszym planie po prawej popiersie Jerzego Ossolińskiego bokiem do obiektywu, w tle plansze informacyjne na zielonych ścianach

Pałac Brühla na wystawie „Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza”

30 maja 2023 r. w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu odbył się wernisaż wystawy o tytule „Jerzy Ossoliński – magnat z Sandomierza”. Cześć ekspozycji, przygotowana przez spółkę Pałac Saski, poświęcona jest odbudowywanemu w Warszawie Pałacowi Brühla, który powstał w XVII wieku i znany był wówczas jako Pałac Ossolińskich od nazwiska swego pierwszego właściciela – Jerzego Ossolińskiego, […]
Uczestnicy 2. edycji Święta Ogrodu Saskiego na tle sceny z nazwą wydarzenia na zielonym banerze na górze sceny.

Święto Ogrodu Saskiego: najstarszy park publiczny w Polsce pełen muzyki i atrakcji retro

W ostatnią sobotę maja alejki warszawskiego Ogrodu Saskiego wypełnił klimat dwudziestolecia międzywojennego, czyli ostatnich chwil, w których można było w pełni cieszyć się Pałacami Saskim i Brühla. Uczestnicy 2. edycji Święta Ogrodu Saskiego próbowali swych sił na bicyklach, podziwiali przedmioty, którymi posługiwali się dawni szewcy, rymarze, fryzjerzy czy lekarze, a na koniec dali się ponieść […]

Program 2. edycji Święta Ogrodu Saskiego

Zapraszamy na 2. edycję Święta Ogrodu Saskiego w Warszawie w sobotę 27.05.2023 r. w godz. 10:00-20:30 – wstęp wolny. 10:00 – parada otwarcia Święta Ogrodu Saskiego – start przy SP nr 75 (ul. Niecała 14) 10:00 – 15:00 – NIEMAPA: tworzymy makietę Ogrodu Saskiego – warsztaty dla dzieci w wieku 5-12 lat, scena nad sadzawką […]

2. edycja Święta Ogrodu Saskiego już w sobotę

Już w sobotę 27 maja 2023 r. o godzinie 10:00 rusza druga edycja Święta Ogrodu Saskiego. W przeciągu całego dnia, w przestrzeni ogrodu ponownie zobaczymy przedwojenne stroje, zabytkowe auta i eksponaty oraz usłyszymy dawne przeboje w wykonaniu solistów jak i orkiestr dętych. Jak na wydarzenie rodzinne przystało, nie zabraknie także zabaw i warsztatów dla dzieci. […]

Międzynarodowa konferencja naukowa „Echoes of Antiquity”

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń na wystąpienia naukowe podczas międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej „Echoes of Antiquity” organizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Muzeum Łazienki Królewskie i Pałac Saski sp. z o.o. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2023 r. w Warszawie i dotyczyć będzie recepcji antyku. To już druga edycja konferencji, której celem jest integracja środowiska badaczy tradycji antycznych […]

Publikacja ogłoszenia o konkursie na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej

27 marca 2023 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) ogłoszenie o konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji polegającej na odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. Tym samym rozpoczął się etap kwalifikacyjny, do którego zgłaszać mogą się podmioty zainteresowane udziałem w konkursie. […]

Rusza konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej

Rozpoczyna się kolejny etap inwestycji odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego. 22 marca 2023 r. przesłane zostały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) materiały dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej 6, 8 i 10/12 w Warszawie. Po publikacji operator […]
Grafika z czterema postaciami wyciętymi z dawnych zdjęć i rycin, które wyłaniają się sponad kolumnady Pałacu Saskiego. Nad nimi napis odkryj Pałac Saski.

Strona „Odkryj Pałac Saski” nominowana do Mobile Trends Awards

Niezwykła historia Pałacu Saskiego przedstawiona w formie nowoczesnej opowieści multimedialnej otrzymała nominację w konkursie Mobile Trends Awards. Strona odkryjpalacsaski.pl została przygotowana przez Pałac Saski sp. z o.o. we współpracy z Polskim Radiem. Głos w tym prestiżowym konkursie można oddać do 16 lutego 2023 r. Dzieje Pałacu Saskiego w cyfrowej opowieści Historia Pałacu Saskiego została okrutnie […]