Klauzula informacyjna formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej jako „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Programu „Niepodległa” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mazowieckiej 9, 00 – 052 Warszawa, państwowa instytucja kultury, wpisana do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za numerem RIK” 100/2017, posiadająca NIP: 5252698155 oraz REGON 366513210, adres email: kontakt@niepodlegla.gov.pl 
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Biurze Programu „Niepodległa” można kontaktować się pod adres e-mail: iod@niepodlegla.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: Udzielenie odpowiedzi przez Biuro Programu „Niepodległa” na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit.a RODO
 5. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
  – Biuro Programu „Niepodległa”  oraz osoby upoważnione przez Biuro Programu „Niepodległa” do przetwarzania danych osobowych,
  – Podmiot świadczący usługi Hostingu www tj.home.pl.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Biuro Programu „Niepodległa” kwestii zawartych w pytaniach zadanych za pomocą formularza kontaktowego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.