Contrast
Size
news

Odbudować nieodbudowane – Pałac Saski na Kongresie Niepodległa

Już jutro, 11 stycznia 2023 roku rozpoczyna się dwudniowy Kongres Niepodległa. W centrum konferencyjnym Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3 spotkają się specjaliści w dziedzinie kultury i edukacji oraz przedstawiciele władz samorządowych i państwowych. W ramach czterech ścieżek tematycznych podjęta zostanie dyskusja o nowoczesnej i odpowiadającej na społeczne potrzeby ofercie kulturalno-edukacyjnej dla mieszkańców Polski.

11 listopada 2018 roku Polska świętowała 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W tym dniu podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego w Warszawie ogłoszona została deklaracja Prezydenta RP o restytucji Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej. Odbudowa tych historycznych obiektów, które zniknęły z krajobrazu miasta podczas II wojny światowej, będzie symboliczną pieczęcią w dziele powojennej obudowy stolicy.

W dniach 11-12 stycznia br. organizowany jest Kongres Niepodległa - wydarzenie, które podsumowuje dotychczasowe działania placówek kulturalnych i oświatowych w ubiegłym roku, a jego głównym celem jest zestawienie ciekawych wizji i propozycji dotyczących promocji Polski i polskiej kultury za granicą. Sesje plenarne i dyskusje panelowe odbędą się w ramach czterech ścieżek: „Dziedzictwo i jego rola w budowaniu pamięci historycznej”, „Nowoczesna edukacja do uczestnictwa w kulturze”, „Współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa na rzecz kultury i dziedzictwa” oraz „Budowa i promocja wizerunku Polski za granicą”.

Odbudować nieodbudowane

Kongres rozpocznie się sesją plenarną „WPR ‹‹Niepodległa›› jako narzędzie wzmacniania wspólnoty wokół świętowania ważnych rocznic historycznych”, którą poprowadzi Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura „Niepodległa”. „Odbudować nieodbudowane – wokół odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej” to z kolei tytuł panelu dyskusyjnego, którego współorganizatorem jest Pałac Saski sp. z o.o. Do dyskusji zaproszeni zostali  dr arch. Tomasz Jeleński, prezes Stowarzyszenia INTBAU Polska i przewodniczący (Chairman) INTBAU College of Chapters, prof. dr hab. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy oraz dr Piotr Stasiak, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie. Moderatorem panelu będzie dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

news

Help us rebuild the Saski Palace with your family photos

After analyzing data on the Saski Palace, Brühl Palace and townhouses on Królewska Street found in domestic and foreign archives, we believe that key photos from before 1945 are still waiting to be discovered in private collections. If you have family pictures of these buildings, share them and rebuild 300 years of Polish history with […]

Results of the competition for the rebuilding of Saski Palace

At noon on October 12, 2023, the results of the competition for the development of an architectural and landscaping concept concerned with rebuilding of the Saski Palace, the Brühl Palace and townhouses on Królewska Street in Warsaw were announced. Eleven architectural studios and consortiums participated in this international contest. In the second stage, five of […]
Kolorowa grafika z napisem Odbudować nieodbudowane.

"Rebuilding What Was Lost" Conference Registration

Registration is now open for academics, researchers, and specialists interested in attending the “Rebuilding What Was Lost. Current Challenges in Restoring and Reconstructing Architectural Heritage” conference. The event will take place on September 20 and 21, 2023 in Warsaw. The multidisciplinary “Rebuilding What Was Lost” conference is organized by the Saski Palace company together with […]

CFP for “Rebuilding What Was Lost. Current Challenges in Restoring and Reconstructing Architectural Heritage” Conference

Academics, researchers, and specialists are cordially invited to participate in the international interdisciplinary conference titled “Rebuilding What Was Lost. Current Challenges in Restoring and Reconstructing Architectural Heritage”. The event, which will be held on 20 and 21 September 2023 in Warsaw, is organised by Pałac Saski sp. z o.o. – the company tasked with rebuilding […]

Archaeological works commence at the site of the Brühl Palace

As preparatory work has been completed, an important moment has come – not only for the reconstruction process as such, but also for historians and local history enthusiasts. The Pałac Saski company is starting the first stage of archeological works to be performed on the site of the former Brühl Palace. Excavations will be carried […]

October 2022: first review of the activities of Pałac Saski sp. z o.o.

The process of rebuilding of the western side of Piłsudski Square is being implemented on the basis of the Act on the preparation and implementation of the reconstruction of the Saski Palace, Brühl Palace and townhouses at Królewska Street in Warsaw. The townhouses in question comprise three buildings once located at 6 Królewska Street (the […]