Kontrast
Czcionka
aktualności

Znaczki pocztowe z ryciną Pałacu Saskiego już dostępne

Koperta z napisem "Utracone Skarby Architektury", znaczkiem pocztowym z ryciną Pałacu Saskiego i pieczątką "Utracone Skarby Architektury 30.06.2022 Warszawa 1". Obok arkusz znaczków pocztowych z tą samą ryciną, napisami "Polska", "Pałac Saski" oraz wpisaną ceną 3,60 zł. Odcienie brązu i szarości.
Koperta FDC oraz arkusz znaczków pocztowych emisji "Utracone Skarby Architektury" przedstawiające rycinę Pałacu Saskiego. Fot. mat. własne

Na przełomie czerwca i lipca 2022 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu 4 nowe znaczki pocztowe oraz koperty FDC trzech emisji: „75. rocznica wydania miesięcznika emigracyjnego Kultura”, „Miron Białoszewski”, a także „Utracone Skarby Architektury”. Ostatnia z wymienionych to dwa projekty przedstawiające ryciny Zamku w Pińczowie oraz Pałacu Saskiego w Warszawie. Wartość każdego ze znaczków emisji limitowanych to 3,60 zł.

Pałac Saski na znaczku pocztowym

Plan Warszawy Pierre'a Ricauda de Tirregaille'a z 1762. Na marginesach bocznych i górnym rysunki warszawskich pałaców. W centralnej części górnego marginesu rysunek Pałacu Saskiego, największy ze wszystkich prezentowanych.
Plan Tirregaille’a w skali ok. 1:6750 z 1762 roku, Pierre Ricaud de Tirregaille, ryt. Teofil Jakub Marstalski, Warszawa, 1762. Źródło: Muzeum Warszawy

Jeden ze znaczków edycji „Utracone Skarby Architektury” przedstawia rycinę Pałacu Saskiego w Warszawie według rysunku Pierre’a Ricauda de Tirregaille’a. Autor rysunku był francuskim inżynierem i architektem okresu rokoko, działającym w Polsce w latach 1752-1763. W 1762 roku wykonał plan Warszawy opatrzony rysunkami wielu stołecznych pałaców, w tym Saskiego zlokalizowanego na środku górnej części planu i na tle pozostałych zajmującego najwięcej miejsca.

Rycina Pałacu Saskiego z 1762 roku autorstwa Pierre'a Ricauda de Tirregaille'a. Na rycinie widzimy ówczesny Pałac Saski w całej okazałości, przed nim, po prawej stronie 6 koni ciągnących powóz. Na środku dwaj jeźdźcy konni najprawdopodobniej z szablami w dłoniach, być może podczas ćwiczeń. Przed jeźdźcami dwa psy, obok kolejne postaci - kobieta oraz prawdopodobnie dwoje dzieci. Na lewym skraju ryciny samotny mężczyzna.
Pałac Saski, rysunek: Pierre Ricaud de Tirregaille (około 1725 – po 1772), rycina: Teofil Jakub Marstalski (1746-1786), Tygodnik Illustrowany. 1898, nr 21 (2013), s. 407. Źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Wygląd pałacu, który dziś podziwiamy na limitowanym znaczku pocztowym, zawdzięczamy w dużej mierze Augustowi II Mocnemu. Król w 1713 roku zakupił pałac Morsztynów i zapoczątkował w nim szereg zmian architektonicznych, które wprowadzano przez wiele kolejnych lat. Był to element większego planu urbanistycznego, mającego za zadanie uświetnić wizerunek Warszawy, nad którego realizacją pieczę sprawował Bauamt – Saski Urząd Budowlany będący filią Drezdeńskiego Naczelnego Krajowego Urzędu Budowlanego.

Limitowana edycja znaczków

W tej samej emisji do obiegu trafił również znaczek pocztowy z ryciną wg rys. Erika Dahlbergha przedstawiającą Zamek w Pińczowie, który znajdował się na skarpie nad lewobrzeżną częścią doliny Nidy. Zamek został wybudowany w połowie XV wieku przez Zbigniewa Oleśnickiego, zaś pod koniec XVIII wieku, po latach zaniedbań, został rozebrany.

Zainteresowanie filatelistów na pewno wzbudzi również emisja „Miron Białoszewski”, przedstawiająca portret polskiego poety, prozaika i twórcy teatralnego oraz „75. rocznica wydania miesięcznika emigracyjnego Kultura” – jej projekty powstały dzięki współpracy Poczty Polskiej z Instytutem Literackim w Paryżu.

Więcej informacji na temat znaczków oraz ich wygląd dostępne są na stronie Poczty Polskiej w Filatelistycznym Sklepie Internetowym.

Aktualności

Wernisaż wystawy „Przywracamy Serce Niepodległej” w Krakowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w wernisażu wystawy „Przywracamy Serce Niepodległej”, który odbędzie się na Dziedzińcu Bastionu pod Kopcem Kościuszki w Krakowie już w najbliższy czwartek 11 sierpnia o godzinie 16:00. Wernisaż będzie stanowił świetną okazję do pogłębienia wiedzy o losach Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla w oparciu o wątki poruszone przez wybitnych naukowców. W dyskusji […]
Prezes spółki Pałac Saski sp. z o.o. Jan Kowalski i Paulina Lerska

Rozpoczęcie kolejnego etapu realizacji inwestycji

Wchodzimy w kolejny etap realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Poprzedzone licznymi pracami przygotowawczymi, uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń, rozpoczęte zostaną działania prowadzące do odkrycia piwnic dawnych zabudowań zachodniej pierzei placu Piłsudskiego. Już w drugiej połowie sierpnia teren inwestycji zostanie ogrodzony pod planowane prace ziemne. W zabytkowych […]

Znaczki pocztowe z ryciną Pałacu Saskiego już dostępne

Na przełomie czerwca i lipca 2022 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu 4 nowe znaczki pocztowe oraz koperty FDC trzech emisji: „75. rocznica wydania miesięcznika emigracyjnego Kultura”, „Miron Białoszewski”, a także „Utracone Skarby Architektury”. Ostatnia z wymienionych to dwa projekty przedstawiające ryciny Zamku w Pińczowie oraz Pałacu Saskiego w Warszawie. Wartość każdego ze znaczków emisji […]
Zdjęcie z konferencji. Od lewej: Moderator panelu dyskusyjnego, grupa pięciu prelegentów oraz tłumaczka na język migowy. W tle slajd z tytułem panelu oraz podpisami organizatorów, dodatkowo kolorowa grafika przedstawiająca nowoczesne miasto, sylwetkę kobiety oraz samolot na słonecznym niebie.

Dziedzictwo kulturowe na Światowym Forum Miejskim w Katowicach

W dniach 26-30 czerwca w Katowicach odbywa się Światowe Forum Miejskie (World Human Forum) – największa międzynarodowa konferencja poświęcona zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. Hasło przewodnie 11. już edycji tego wydarzenia to: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”. Organizatorem Forum jest UN-Habitat – agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele […]

Uczelnie wspierają odbudowę Pałacu Saskiego

Odbudowa kluczowych z punktu widzenia polskiej historii i dziedzictwa kulturowego miejsc, takich jak Pałac Saski, Pałac Brühla oraz kamienice przy ulicy Królewskiej w Warszawie, nie byłaby możliwa między innymi bez wsparcia merytorycznego polskich uczelni. Naszym wspólnym celem jest dochowanie wszelkiej dbałości o szczegóły związane z architekturą odbudowywanych gmachów, zagospodarowaniem zarówno ich wnętrz, jak i otoczenia […]

Badania geofizyczne w Ogrodzie Saskim

W Ogrodzie Saskim, od strony placu marsz. Józefa Piłsudskiego, trwa kolejny etap prac przygotowawczych do odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej. We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim prowadzone są nieinwazyjne badania geofizyczne, w tym badania georadarowe, badania metodą tomografii elektrooporowej oraz badania magnetyczne. Prace te pozwalają na zinwentaryzowanie podziemnej infrastruktury, m.in. sieci […]

Badania dendrologiczne i ornitologiczne

Realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie ruszyła pełną parą. W pierwszej kolejności prowadzone są nieinwazyjne badania dendrologiczne i ornitologiczne w obrębie Ogrodu Saskiego.

Badania opinii na temat Pałacu Saskiego

Wobec decyzji o rozpoczęciu procesu odbudowy na zlecenie Biura Programu „Niepodległa” jesienią 2021 r. przeprowadzone zostały ogólnopolskie badania społeczne dotyczące tematyki odbudowy Pałacu Saskiego zrealizowane przez agencję Minds & Roses.

Powołanie spółki celowej

1 grudnia 2021 roku powołana została spółka celowa odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.