Kontrast
Czcionka
aktualności

Zadaszenie reliktów Pałacu Saskiego

Trwa budowa zadaszenia nad wpisanymi do rejestru zabytków reliktami piwnic Pałacu Saskiego. Powstające na łącznej powierzchni ponad 2100 m2 konstrukcje pozwolą ochronić zabytkowe mury przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Ze względu na szczególny charakter historycznej i reprezentacyjnej przestrzeni pl. Piłsudskiego oraz zapisy ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej, cały proces odbywa się w oparciu o ustalenia i decyzje m.in. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministerstwa Obrony Narodowej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Terenów Publicznych m. st. Warszawy oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Pozostałości ceglanych murów Pałacu Saskiego oraz obok nowe bloki betonowe będące elementem konstrukcji zadaszenia reliktów. W tle dwa dźwigi - większy, żółty z wyższym wysięgnikiem po lewej stronie i mniejszy pomarańczowy po prawej. Za dźwigami po prawej stronie powstająca metalowa konstrukcja tworząca zadaszenie piwnic Pałacu Saskiego, po lewej za ogrodzeniem fragment Grobu Nieznanego Żołnierza.
Budowa zadaszenia reliktów Pałacu Saskiego, luty 2024. Fot. T. Tołłoczko

Zadaszenie zabytkowych piwnic Pałacu Saskiego

Ze względu na specyfikę miejsca, odsłonięte relikty pałacowych piwnic zyskują zadaszenie budowane po obu stronach Grobu Nieznanego Żołnierza. Dwie niezależne, prefabrykowane metalowe konstrukcje z pokryciem z membrany PVC mają za zadanie ochronić historyczne mury przed deszczem i śniegiem. Prace terenowe zaczęły się od przygotowania gruntu pod posadowienie konstrukcji zadaszeń poprzez wykonanie podbudowy, zabezpieczenie jej geowłókniną oraz ustawienie stalowych rusztów obciążonych betonowymi blokami, które stanowią balast dla wznoszonych konstrukcji zadaszeń.

Na pierwszym planie po prawej stronie jedna z rzeźb Ogrodu Saskiego, po środku ogrodowy klomb. W tle Grób Nieznanego Żołnierza i dźwig pochylony nad ogrodzonym terenem odbudowy Pałacu Saskiego.
Budowa zadaszenia reliktów Pałacu Saskiego, luty 2024. Fot. T. Tołłoczko

Przekrycie namiotowe nad reliktami południowego skrzydła Pałacu Saskiego (od strony ul. Królewskiej) zajmie powierzchnię ponad 1200 m2. Z kolei w przypadku skrzydła północnego (od strony ul. Wierzbowej) będzie to nieco mniejszy obszar liczący ponad 900 m2. Z kolei wysokość zadaszenia, wynoszącą 2,20 m od poziomu nawierzchni pl. Piłsudskiego, zaprojektowano tak, aby umożliwić dalsze prace związane z konserwacją pałacowych reliktów. Wyjątek stanowią miejsca, w których konstrukcje mogłyby kolidować z koronami drzew Ogrodu Saskiego, tam zadaszenie zaprojektowano w taki sposób, aby uniknąć tych kolizji. Dodatkowo konstrukcje zadaszeń wyposażono w instalację odgromową.

Budowa zadaszenia reliktów Pałacu Saskiego, luty 2024. Fot. T. Tołłoczko

Dla obydwu obiektów przewidziano pochylenie połaci dachowych na poziomie 40%, tak aby w okresie zimowym nie gromadziły się na nich nadmierne ilości śniegu. Wyzwaniem dla realizacji zadaszeń jest też odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych i opadowych zbieranych przez połacie dachowe tak, aby wodę odpowiednio skierować na tereny przepuszczalne oraz do kanalizacji deszczowej.

Zabytkowe mury w centrum Warszawy

Pozostałości murów Pałacu Saskiego ponownie ujrzały światło dzienne w związku z odbudową zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego w Warszawie. W ramach inwestycji realizowanej na mocy ustawy z 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. poz. 1551) oprócz wspomnianej międzywojennej siedziby Sztabu Generalnego WP na stołeczną mapę powróci również Pałac Brühla i trzy kamienice przy ul. Królewskiej. Odsłaniane stopniowo pozostałości historycznych murów stają się następnie przedmiotem prac archeologicznych i analiz konserwatorskich. Dzięki takim pracom w 2023 r. archeolodzy odnaleźli liczne elementy kamieniarki, których analiza pozwoli na dokładniejsze odtworzenie obiektów.

Na pierwszym planie czterech mężczyzn odwróconych tyłem w kaskach i kamizelkach z napisem "Pałac Saski". Na drugim planie pozostałości ceglanych murów Pałacu Saskiego, dalej metalowe ogrodzenie i niebieski kontener. Za ogrodzeniem budynek Hotelu Europejskiego.
Przygotowania do budowy zadaszenia reliktów Pałacu Saskiego, luty 2024. Fot. T. Tołłoczko

Ochrona reliktów Pałacu Saskiego

Odsłonięte piwnice Pałacu Saskiego pochodzą z różnych okresów: najstarsze sięgają drugiej połowy XVII w., inne pochodzą m.in. z pierwszej połowy XIX wieku. Fragment zachowanych murów pałacu, które archeolodzy eksplorowali po raz pierwszy już w 2006 roku, decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 17 maja 2007 r., został wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym podczas realizowanej obecnie inwestycji kształt zachowanych murów jest nienaruszalny.

aktualności

Monitoring geodezyjny Grobu Nieznanego Żołnierza

Nie wszystkie prace związane z odbudową zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego są tak widowiskowe, jak budowa zadaszenia nad wpisanymi do rejestru zabytków reliktami Pałacu Saskiego. Do takich działań, które są potrzebne podczas przygotowania inwestycji, choć większość postronnych ich nie dostrzeże, należy monitoring geodezyjny Grobu Nieznanego Żołnierza. Czym jest monitoring geodezyjny? Monitoring geodezyjny budynku to proces, który polega […]

Konferencja „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny” w Katowicach

8 kwietnia 2024 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Muzeum Śląskim, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Szkołą Główną Handlową. Celem konferencji było pochylenie się nad wpływem zabytków nieruchomych na aspekty […]

Zabytkowe mury Pałacu Saskiego zadaszone

W marcu 2024 r. zakończyły się prace związane z budową zadaszenia nad zabytkowymi piwnicami Pałacu Saskiego. Tym samym pozostałości pałacowych murów zyskały ochronę przed niekorzystnym wpływem opadów atmosferycznych na obszarze ponad 2100 m2. Dwie niezależne metalowe konstrukcje z pokryciem z membrany PVC wykonała firma Protan Elmark. Budowa zadaszenia nad reliktami Pałacu Saskiego Odsłonięte w ramach […]

Badania archeologiczne na terenie Pałacu Brühla – sezon 2023

Za nami pierwsze badania archeologiczne na terenie dawnego Pałacu Brühla. W ciągu pół roku prac znaleziono i zinwentaryzowano niemal 10 tysięcy obiektów pochodzących z różnych okresów funkcjonowania pałacu. Jednocześnie badania archeologiczne pozwoliły skonfrontować dane historyczne na temat planu Pałacu Brühla ze stanem faktycznym, odkrywając nieznane wcześniej losy tego miejsca. Choć prace objęły już obszar ponad […]
Pozostałości ceglanych murów Pałacu Saskiego oraz obok nowe bloki betonowe będące elementem konstrukcji zadaszenia reliktów. W tle dwa dźwigi - większy, żółty z wyższym wysięgnikiem po lewej stronie i mniejszy pomarańczowy po prawej. Za dźwigami po prawej stronie powstająca metalowa konstrukcja zadaszenia, po lewej za ogrodzeniem fragment Grobu Nieznanego Żołnierza.

Zadaszenie reliktów Pałacu Saskiego

Trwa budowa zadaszenia nad wpisanymi do rejestru zabytków reliktami piwnic Pałacu Saskiego. Powstające na łącznej powierzchni ponad 2100 m2 konstrukcje pozwolą ochronić zabytkowe mury przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Ze względu na szczególny charakter historycznej i reprezentacyjnej przestrzeni pl. Piłsudskiego oraz zapisy ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej, cały […]

Odbuduj z nami trzysta lat polskiej historii

Dzięki przysyłanym zdjęciom z domowych archiwów, Fototeka Pałacu Saskiego nieprzerwanie rozrasta się. Każde nowe ujęcie tego gmachu, jak i Pałacu Brühla i trzech kamienic przy ul. Królewskiej, które trafia do wspólnie tworzonego albumu, może pomóc w odbudowie. Więcej o celu Fototeki, odbudowy, jak i żmudnym procesie przywrócenia zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego w Warszawie, opowiadają Mariusz […]
Wielokolorowa grafika, niebieskie cyfry "2024", białe "32" i napis "FINAŁ AUKCJE" (litery pomarańczowe, żółte i różowe" oraz czerwone serce z białym napisem "wielka orkiestra świątecznej pomocy"

Gramy z WOŚP: zwiedzanie piwnic Pałacu Saskiego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz 32. W tym roku wylicytować można również ekskluzywny spacer wokół piwnic Pałacu Saskiego. Zwycięzca licytacji wraz z osobą towarzyszącą będzie miał okazję zobaczyć z bliska historyczne mury i dowiedzieć się więcej o procesie odbudowy. Pałac Saski na aukcji WOŚP Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już […]

2023: podsumowanie działań Pałac Saski sp. z o.o.

Minęły dwa lata odkąd ruszyła inwestycja odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie, realizowana w oparciu o przyjętą przez Sejm i Senat ustawę z 11 sierpnia 2021 r. Po odsłonięciu reliktów piwnic Pałacu Saskiego przyszedł czas na archeologiczne eksploracje terenu Pałacu Brühla. Owocem pierwszego etapu badań na tym obszarze […]

Co o odbudowie Pałacu Saskiego sądzą Polacy?

Jeszcze przed powołaniem spółki odpowiedzialnej za odbudowę zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego przeprowadzono ogólnopolskie badania społeczne na temat świadomości i poglądów związanych z historią i odbudową Pałacu Saskiego. Podobne sondaże zrealizowano ponownie z końcem roku 2022 i 2023, a ich celem było rozpoznanie ewentualnych zmian w postrzeganiu inwestycji odbudowy. Świadomość historyczna, jak i wiedza o odbudowie […]

Zabytki i zagadki archeologiczne z wykopalisk Pałacu Brühla

Już na samym początku prace archeologiczne na terenie dawnego kompleksu Pałacu Brühla przyniosły niespodziewane znaleziska, takie jak połowicznie zachowana rzeźba „Chwała”. Kolejne tygodnie i miesiące działań również nas nie rozczarowały. W toku prac znaleziono wiele mniejszych, ale równie ciekawych zabytków ruchomych, które odsłaniają przed nami kolejne karty historii tego miejsca. Z ziemi wyłoniono nawet istne […]