Kontrast
Czcionka
aktualności

Konferencja „Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań”

For English, see: link

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań”. Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 20 i 21 września 2023 roku w Warszawie, przygotowuje spółka Pałac Saski wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, zaś partnerami konferencji są Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół wątków odbudowy i rekonstrukcji obiektów o znaczeniu historycznym. W obliczu wielu dramatycznych wydarzeń XX wieku, społeczność międzynarodowa stanęła przed wyzwaniami związanymi z ochroną światowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. W tym czasie, szczególnie w wyniku konfliktów zbrojnych, utracony został cały szereg obiektów o wyjątkowym znaczeniu zarówno dla lokalnych wspólnot, jak i ogółu ludzkości.

Decyzje o odbudowie podejmowano zarówno bezpośrednio po powstaniu zniszczeń i zakończeniu działań zbrojnych, jak miało to miejsce choćby w przypadku odbudowy Starego Miasta w Warszawie, jak i po upływie dekad, gdzie za przykład posłużyć może oddany do użytku w 2020 roku zamek w Berlinie. Dziś w ten nurt wpisuje się również odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i trzech kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie - obiektów, które tworzyły zachodnią pierzeję dzisiejszego pl. marsz. Józefa Piłsudskiego, a które celowo zniszczono w czasie II wojny światowej.

Zagadnienia te wydają się wyjątkowo aktualne w kontekście zniszczeń zabytkowych obiektów, których świadkami jesteśmy obecnie. Prowadzona przez Rosję wojna przeciwko Ukrainie to przede wszystkim straty ludzkie, ale także świadome niszczenie dziedzictwa, które jest dla społeczeństwa istotnym spoiwem, nośnikiem historii i tożsamości.

Międzynarodowa konferencja „Odbudować nieodbudowane” to okazja do dyskusji nad problematyką związaną z odbudową obiektów zabytkowych czy też obiektów, które projektuje się w historycznej formie. Z tematyką tą wiążą się zarówno wyzwania konserwatorskie, jak i architektoniczne czy urbanistyczne. Warto postawić także pytanie o wartości płynące z podejmowanych inicjatyw przywracania zniszczonych obiektów - nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie - oraz pochylić się nad wyzwaniem, jakim są projekty wpisujące historyczną zabudowę we współczesną tkankę miejską przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości kulturowej i historycznej mieszkańców.

W ramach konferencji planowane są następujące obszary tematyczne:

- Pałac Saski, Pałac Brühla – wartości odbudowy i odbudowa wartości: prowadzona w Warszawie inwestycja jest największym w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat projektem odbudowy. Panel dyskusyjny pozwoli zidentyfikować szanse i wyzwania, jakie stoją przed projektem. Szczególne miejsce może zająć w dyskusji analiza wpływu odbudowy na najbliższe otoczenie, miasto, a być może także na kraj z ekonomicznego, społecznego czy kulturowego punktu widzenia. Warto też przyjrzeć się historycznym aspektom odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego – przywrócenia obiektów związanych z wydarzeniami istotnymi dla losów państwa polskiego w okresie międzywojennym.  

- Architektura historyczna we współczesnej urbanistyce: problematyka korelacji zabudowy historycznej ze współczesną zabudową miast i potrzebami społeczeństwa. W ramach panelu proponujemy pochylenie się nad szansami i zagrożeniami stojącymi przed realizacją rekonstrukcji i odbudowy we współczesnej tkance miejskiej. Czy architektura historyczna i historyzująca może spełniać aktualne potrzeby społeczne i funkcjonalne oraz bez uszczerbku sprostać normom budowlanym? Przykłady odbudowy i rekonstrukcji obiektów historycznych w ostatnich latach – dobre praktyki.

- Tradycyjne rzemiosła a współczesne odbudowy: wykorzystanie tradycyjnych technik we współczesnych realizacjach architektonicznych. Jak zaangażować rzemieślników? Czy projekty odbudowy i rekonstrukcji historycznych budynków są szansą dla przetrwania zanikających rzemiosł? Jakie techniki konserwatorskie i rzemieślnicze mają zastosowanie przy rekonstrukcji i odbudowie?

- Funkcje i społeczny odbiór odbudowanych obiektów: jaki wpływ na lokalną społeczność mają realizowane projekty odbudowy historycznych gmachów? Prezentacja przykładów form partycypacji społecznej w odbudowach. Jak funkcje historycznych obiektów mogą wpływać na ich odbiór przez społeczność? Czy projekty odbudowy i rekonstrukcji mogą w dłuższej perspektywie pozytywnie oddziaływać na otoczenie?

Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest do specjalistów zainteresowanych zakresem tematycznym konferencji, reprezentujących różne dziedziny nauki. Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna.

Termin nadsyłania zgłoszeń minął 26 lipca 2023 r.

Komitet organizacyjny konferencji zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych zgłoszeń, a zakwalifikowani prelegenci otrzymają informację o uczestnictwie do 15 sierpnia 2023 r.

Rada Naukowa Konferencji: dr Izabela Bogucka, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, prof. dr hab. Jakub Lewicki, prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski, dr Jarosław Sellin, dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. PW, dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW.

Kontakt: konferencja@palacsaski.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej – prace przygotowawcze.

aktualności

Program 3. edycji Święta Ogrodu Saskiego

25 maja 2024 r., godz. 10.00-20.30, Ogród Saski w Warszawie Program ramowy: 10.00 – parada przez Ogród Saski – start ul. Niecała 14 (przy szkole podstawowej) 10.00-14.00 – warsztaty dla dzieci w wieku 5-12 lat związane z Pałacem i Ogrodem Saskim, w tym m.in. warsztaty sitodruku; lokalizacja: scena przy sadzawce 10.20-20.00 – retro stoiska w głównej alei Ogrodu Saskiego […]

Ścieżka edukacyjna „Wokół piwnic Pałaców Saskiego i Brühla”

Co kryje się za ogrodzeniem na pl. Piłsudskiego? Ciekawych historii tego miejsca zapraszamy na drugi sezon zwiedzania reliktów istniejącego tu jeszcze niecały wiek temu zespołu pałaców i kamienic. W tym roku – jak sugeruje zresztą nazwa „Wokół piwnic Pałaców Saskiego i Brühla” – ścieżka edukacyjna została poszerzona o nową przestrzeń. Oprócz reliktów Pałacu Saskiego zwiedzający […]

„Pałac wszystkich przyszłości” – spotkanie z twórcami podczas Warszawskich Targów Książki

Miejsce, od którego zaczyna się przygoda ze stolicą, nowoczesny hub kultury, centralny punkt miasta, słowem: pałac wszystkich przyszłości – tymi wszystkimi określeniami opisać można będzie gmachy powstałe w wyniku odbudowy zachodniej pierzei pl. marsz. J. Piłsudskiego w Warszawie. Najważniejszy punkt na Osi Saskiej łączącej Trakt Królewski i Stare Miasto z nowoczesnym centrum stolicy – centrum kultury, […]

Przed nami Święto Ogrodu Saskiego

Już w sobotę 25 maja 2024 r. od godz. 10 zapraszamy wszystkich, małych i dużych, miłośników rozrywki na świeżym powietrzu na 3. edycję Święta Ogrodu Saskiego. Alejki najstarszego w Polsce publicznego parku miejskiego wypełnią retro atrakcje i muzyka na żywo, a wieczorem parkiet nad sadzawką rozgrzeją przeboje sprzed wieku w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej i […]

Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego – nowa książka o historii symbolu

Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego to jeden z najbardziej rozpoznawalnych monumentów w przestrzeni współczesnej Warszawy. Mniej znane są jednak jego zawiłe losy, które odzwierciedlają burzliwą historię Polski ostatnich stuleci. Nowa publikacja naukowa pt. „Golec rzymski w koszuli. Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie” kreśli fascynujący portret arcydzieła Bertela Thorvaldsena, jednocześnie odkrywając nieznane karty jego historii. Ponad […]

Monitoring geodezyjny Grobu Nieznanego Żołnierza

Nie wszystkie prace związane z odbudową zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego są tak widowiskowe, jak budowa zadaszenia nad wpisanymi do rejestru zabytków reliktami Pałacu Saskiego. Do takich działań, które są potrzebne podczas przygotowania inwestycji, choć większość postronnych ich nie dostrzeże, należy monitoring geodezyjny Grobu Nieznanego Żołnierza. Czym jest monitoring geodezyjny? Monitoring geodezyjny budynku to proces, który polega […]

Konferencja „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny” w Katowicach

8 kwietnia 2024 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Muzeum Śląskim, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Szkołą Główną Handlową. Celem konferencji było pochylenie się nad wpływem zabytków nieruchomych na aspekty […]

Zabytkowe mury Pałacu Saskiego zadaszone

W marcu 2024 r. zakończyły się prace związane z budową zadaszenia nad zabytkowymi piwnicami Pałacu Saskiego. Tym samym pozostałości pałacowych murów zyskały ochronę przed niekorzystnym wpływem opadów atmosferycznych na obszarze ponad 2100 m2. Dwie niezależne metalowe konstrukcje z pokryciem z membrany PVC wykonała firma Protan Elmark. Budowa zadaszenia nad reliktami Pałacu Saskiego Odsłonięte w ramach […]

Badania archeologiczne na terenie Pałacu Brühla – sezon 2023

Za nami pierwsze badania archeologiczne na terenie dawnego Pałacu Brühla. W ciągu pół roku prac znaleziono i zinwentaryzowano niemal 10 tysięcy obiektów pochodzących z różnych okresów funkcjonowania pałacu. Jednocześnie badania archeologiczne pozwoliły skonfrontować dane historyczne na temat planu Pałacu Brühla ze stanem faktycznym, odkrywając nieznane wcześniej losy tego miejsca. Choć prace objęły już obszar ponad […]
Pozostałości ceglanych murów Pałacu Saskiego oraz obok nowe bloki betonowe będące elementem konstrukcji zadaszenia reliktów. W tle dwa dźwigi - większy, żółty z wyższym wysięgnikiem po lewej stronie i mniejszy pomarańczowy po prawej. Za dźwigami po prawej stronie powstająca metalowa konstrukcja zadaszenia, po lewej za ogrodzeniem fragment Grobu Nieznanego Żołnierza.

Zadaszenie reliktów Pałacu Saskiego

Trwa budowa zadaszenia nad wpisanymi do rejestru zabytków reliktami piwnic Pałacu Saskiego. Powstające na łącznej powierzchni ponad 2100 m2 konstrukcje pozwolą ochronić zabytkowe mury przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Ze względu na szczególny charakter historycznej i reprezentacyjnej przestrzeni pl. Piłsudskiego oraz zapisy ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej, cały […]