Kontrast
Czcionka

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej dotyczącym kompleksowej organizacji wydarzenia kulturalnego - multimedialnej, czasowej wystawy plenerowej pod nazwą "Multimedialny Pałac Saski"

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej dotyczącym kompleksowej organizacji autorskiego plenerowego koncertu pod roboczym tytułem "Muzyka przedwojennej Warszawy"

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej dotyczącym realizacji 12 edukacyjnych podcastów filmowych na podstawie 12 scenariuszy dotyczących Pałacu Brühla i zachodniej pierzei placu Piłsudskiego

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej dotyczącym kompleksowej organizacji II edycji kulturalnego wydarzenia plenerowego pod nazwą "Święto Ogrodu Saskiego"

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej dotyczącym kompleksowej realizacji przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjnego dotyczącego zebrania w formie felietonów audiowizualnych i pisemnych, wspomnień i informacji od osób bezpośrednio i pośrednio związanych z Pałacem Saskim

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej dotyczącym kompleksowej organizacji całodziennego plenerowego wydarzenia kulturalnego pod roboczym tytułem "Święto Ogrodu Saskiego"

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej dotyczącym kompleksowego przygotowania autorskiej, plenerowej wystawy czasowej "Okruchy przeszłości"

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej dotyczącym kompleksowej organizacji autorskiego plenerowego koncertu pod roboczym tytułem "Muzyka przedwojennej Warszawy"