Kontrast
Czcionka

Pałac Saski Sp. z o. o.

ul. Marszałkowska 142

00-061 Warszawa

NIP: 5252889493

REGON: 520764410

Kapitał zakładowy 2 000 000,00 zł

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000940597 


Data publikacji: 2022-02-11 14:17:27

Autor: Katarzyna Milanowska