Okruchy przeszłości

 • Monety: 6 groszy z 1795 roku oraz boratynka litewska z 1664 roku, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Coins: 6 groszy from 1795 and Lithuanian “boratynka” from 1664, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Münzen: ½ Groschen aus dem Jahr 1797, 6 Groschen aus dem Jahr 1795 und eine litauischer Kupferschilling aus dem Jahr 1664, archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Монети: 6 грошів з 1795 року, а також боратинка литовська з 1664 року, археологічна пам’ятка Варшава, Саський палац. Музей Варшави
 • Żelazny świecznik, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Iron candlestick, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Eiserner Kerzenhalter, Archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais, Stadtmuseum Warschau
 • Залізний свічник, місце археологічних розкопок Варшави, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Plomba ołowiana, owalna, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Lead seal, oval, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Kupfermünze, litauischer Kupferschilling, 1664, Archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Пломба свинцева, овальна, пам’ятка археологічних розкопок Варшави, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Filiżanka fajansowa, zdobienie stylizowane na okresie Kangxi, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Faience cup, Kangxi period stylized decoration, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Fayence-Tasse, Dekor stilisiert als Kangxi-Periode, archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Філіжанка фаянсова, декор стелізований під період Канхі,археологічна пам’ятка Варшава, Саський палац. Музей Варшави
 • Kamionkowy słój apteczny z monogramem saskim, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Stoneware apothecary jar with Saxon monogram, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Apothekergefäß aus Steingut mit sächsischem Monogramm, Archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais, Stadtmuseum Warschau
 • Керамічна банка аптечна з монограмою саксонською,археологічна пам’ятка Варшава, Саський палац. Музей Варшави
 • Element detalu architektonicznego, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Piece of architectural detail, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Elemente architektonischer Details: Bodenfliesen, archäologische Stätte Warschau, Sächsisches  Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Елемент архітектурної деталі,пам’ятка археологічних розкопок Варшави, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Łyżki, łyżeczki, nóż i widelec z metalu, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Metal spoons, teaspoons, knife and fork. Warsaw Rising Museum
 • Löffel, kleine Löffel, Messer und Gabel aus Metall, Museum des Warschauer Aufstands
 • Ложки, ложечки, ніж і виделка з металу. Музей Варшави
 • Dzbanek gliniany, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Clay jug, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Tonkrug, Archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Глиняний глечик,археологічні розкопки у Варшаві, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Naparstek metalowy, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Metal thimble, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Fingerhut aus Metall, Archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Металевий наперсток,місце археологічних розкопок у Варшаві, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Szabla żelazna, uszkodzona, zachowany jelec i klinga, wierzchołek ułamany, skorodowana, jelec na końcu gwintowany, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Iron saber, damaged, crossguard and blade preserved, tip broken, corroded, crossguard threaded at the end, Warsaw Rising Museum
 • Eiserner Säbel, beschädigt, Parierstange und Klinge erhalten, die Spitze abgebrochen, korrodiert, der Griff am Ende mit einem Gewinde versehen. Museum des Warschauer Aufstands
 • Залізна шабля, з корозією, пошкоджена, збереглася хрестовина і клинок,верхівка зламана, хестовина на кінці нарізна, музей Варшавського повстання
 • Pierścionek, obrączka złota, w pierścionku umocowane w srebrze 4 oczka z oszlifowanego kamienia – brylanty, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Gold wedding ring with 4 cut diamonds fixed in silver, Warsaw Rising Museum
 • Ring, Goldring, mit vier gefassten geschliffenen Steinen – Brillante, in Silber befestigt, Museum des Warschauer Aufstands
 • Каблучка, золота обручка, в каблучці закріплені 4 срібні очказ відшліфованих каменів діамантів, музей Варшавського повстання
 • Pierścionek, obrączka złota, w pierścionku umocowane w srebrze 4 oczka z oszlifowanego kamienia – brylanty, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Dutch tiles, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Holländische Fliesen, Archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palas. Stadtmuseum Warschau
 • Кахлі голландські, археологічна пам’ятка Варшава, Саський палац. Музей Варшави
 • Buteleczka w typie po wodzie kolońskiej, z bezbarwnego szkła, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski
 • Cologne water type bottle, made of colorless glass, archaeological site Warsaw, Saski Palac
 • Kölner Wasserflasche aus farblosem Glas, Archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Флакон типу одеколону з безбарвного скла,археологічні розкопки у Варшаві, Саксонський палац
 • Filiżanka porcelanowa Miśnia, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Meissen porcelain cup, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Tasse aus Meissener Porzellan, Archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Порцелянова чашка Мейсен,археологічні розкопки у Варшаві, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Talerz z delikatnego fajansu tzw. „cream ware”, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Plate of fine faience, the so-called “cream ware”, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Teller aus feiner Fayence, so genannte "Cremeware", archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Тарілка з ніжного фаянсу, т. зв «Кремовий посуд»,археологічні розкопки Варшави, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Widelec pozłacany z porcelanową, ornamentowaną kolorowym wzorem kwiatowym rączką, dwie rączki od sztućców, XVIII w. Miśnia, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Gilt fork with porcelain handle with a colorful floral pattern ornament, two cutlery handles, 18th century Meissen, Warsaw Rising Museum
 • Vergoldete Gabel mit Porzellangriff mit buntem Blumenmuster, zwei Besteckgriffe, 18. Jahrhundert Meißen, Museum des Warschauer Aufstands
 • «Глазурована виделка з порцеляновою ручкою, орнаментована барвистим рослинним візерунком, дві ручки столових приборів, Мейсен XVIII ст., Музей Варшавського повстання
 • Kulka muszkietowa, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Musket ball, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Musketenkugel, archäologische Sätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Мушкетна куля,місце археологічних розкопок у Варшаві, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Mosiężna rękojeść szabli, stanowisko archeologiczne Warszawa, Kamienice przy ul. Królewskiej. Muzeum Warszawy
 • Brass saber handle, archaeological site Warsaw, Tenements on Królewska Street. Museum of Warsaw
 • Säbelgriff aus Messing, archäologische Stätte Warschau, Mietshäuser in der Królewska-Straße Stadtmuseum Warschau
 • Латунне руків’я шаблі, археологічні розкопки у Варшаві,багатоквартирні будинки на вул. Królewska. Музей Варшави
 • Naczynie gliniane, tzw. trójnóg, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Ceramic vessel, so-called tripod, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Tongefäß, ein so genanntes Dreibein, archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Глиняна посудина, т. зв штатив, археологічні розкопки у Варшаві, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Gwizdek metalowy, cały, bardzo dobrze zachowany, w kształcie przypominający lufę armaty, policyjny z końca XIX w., Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Metal whistle, whole, very well preserved, shaped like a cannon barrel, police whistle from the late 19th century, Warsaw Rising Museum
 • Metallpfeife, vollständig, sehr gut erhalten, geformt wie ein Kanonenrohr, Polizeipfeife aus dem späten 19. Jahrhundert, Museum des Warschauer Aufstands
 • Свисток металевий, цілий, дуже добре збережений, формою нагадує гарматний ствол, поліцейський свисток кінця 19 ст., Музей Варшавського повстання
 • Aluminiowy medalik z wizerunkiem św. Anny, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Aluminum medallion with the image of St. Anne, Warsaw Rising Museum
 • Aluminium-Medaillon mit dem Bild der Heiligen Anna, Museum des Warschauer Aufstands
 • Алюмінієва медаль із зображенням св. Анни, Музей Варшавського повстання
 • Kostka posadzkowa, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Floor cube, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Bodenfliese, archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Бруківка,місце археологічних розкопок Варшави, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Kościana kostka domino 8-oczkowa, stanowisko archeologiczne Warszawa, Kamienice przy ul. Królewskiej. Muzeum Warszawy
 • Bone domino cube, 8 pips, archaeological site Warsaw, Tenements on Królewska Street. Museum of Warsaw
 • Dominospielstein mit acht Augen, archäologische Stätte Warschau, Mietshäuser in der Królewska-Straße. Stadtmuseum Warschau
 • Кістяні доміно з 8 отворами,археологічні розкопки у Варшаві, багатоквартирні будинки на вул. Królewska. Музей Варшави
 • Butelka po miodzie pitnym z zielonkawego szkła, z reliefowym napisem „+benedectine+”, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Mead bottle made of greenish glass, with relief inscription “+BENEDECTINE+”, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Glasflaschen-Set, darunter: Wein-, Wodka- und Metflasche, archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Пляшка з-під питного меду з зеленкавого скла, з рельєфним написом “+benedectine+” , пам’ятка археологічних розкопок Варшави, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Butelka po mleku z Miejskich Zakładów Mleczarskich „AGRIL” i szklanka, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Milk bottle from Municipal Dairy Works “agril” and a glass, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Milchflasche aus der Städtischen Molkerei "AGRIL" und Glas, archäologische Stätte Warschau, Sächsisches Palais. Stadtmuseum Warschau
 • Пляшка молока з муніципального молочного заводу “agril” і скло,археологічні розкопки у Варшаві, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Elementy detalu architektonicznego – płytki posadzkowe, stanowisko archeologiczne Warszawa, Pałac Saski. Muzeum Warszawy
 • Pieces of architectural detail – floor tiles, archaeological site Warsaw, Saski Palace. Museum of Warsaw
 • Elemente architektonischer Details: Bodenfliesen, archäologische Stätte Warschau, Sächsisches  Palais. StadtmuseumWarschau
 • Елементи архітектурної деталі – плитка для підлоги,пам’ятка археологічних розкопок Варшави, Саксонський палац. Музей Варшави
 • Ażurowa aplikacja, miedziana, z ozdobnym monogramem SP – Szkoła Podchorążych, okres międzywojenny, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Openwork badge, copper, with decorative SP (Szkoła Podchorązych) – Cadet School monogram, interwar period, Warsaw Rising Museum
 • durchbrochene Applikation, Kupfer, mit dekorativem Monogramm SP – Szkoła Podchorążych / Kadettenschule, Zwischenkriegszeit, Museum des Warschauer Aufstands
 • Ажурна аплікація, мідь, з декоративним вензелем Початкова школа – кадетська школа, міжвоєнний період, Музей Варшавського повстання.
 • Budzik, cały, skorodowany, owalny, z zachowanym szkłem nad cyferblatem, wskazówki zatrzymane na 10:16, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Alarm clock, whole, corroded, oval, with preserved glass over the clock face, hands stopped at 10:16, Warsaw Rising Museum
 • Wecker, vollständig, korrodiert, oval, mit erhaltenem Glas, Zifferblatt, Zeiger auf 10:16 Uhr gestoppt, Museum des Warschauer Aufstands
 • Будильник, цілий, поржавілий, овальний, зі збереженим склом над циферблатом, стрілки зупинилися на 10:16, Музей Варшавського повстання
 • Słuchawka telefoniczna z napisem „ericsson warszawa”, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Telephone handset with “ericsson warsaw” inscription, Warsaw Rising Museum
 • Telefonhörer mit der Aufschrift "ERICSSON WARSZAWA", Museum des Warschauer Aufstands
 • Телефонна трубка з написом “ericsson warszawa”, Музей Варшавського повстання
 • Tablica żelazna, zewnętrzna, informacyjna z napisem „wejście do kancelarii i biblioteki oddziału ii sztabu głównego z podwórza”, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Iron outdoor plaque, informational sign with the inscription “entry to the office and library division ii of the general staff from the back”, Warsaw Rising Museum
 • Eisernes Außenschild - Informationsschild, mit der Aufschrift "EINGANG IN DIE KANZLEI UND ZUR BIBLIOTHEK/ABTEILUNG II DES GENERALSTABS EINGANG IM HOF. Museum des Warschauer Aufstands
 • Дошка інформаційна з написом: «ВХІД ДО КАНЦЕЛЯРІЇ І БІБЛІОТЕКИ ІІ ВІДДІЛУ ГОЛОВНОГО ШТАБУ З БОКУ ПОДВІР’Я » Музей Варшавського повстання
 • Czcionki drukarskie z ołowiu lub cyny, Muzeum Powstania Warszawskiego 
 • Lead or tin movable printing type, Warsaw Rising Museum
 • Blei- oder Zinndrucktypen, Museum des Warschauer Aufstands
 • Свинцеві або олов’яні друкарські шрифти, Музей Варшавського повстання
 • Przewód odcinkowy do łączenia zapalników elektrycznych, nawinięty na drewniany trzonek granatu, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Sectional wire for connecting electric detonators, wound on a wooden grenade shaft, Warsaw Rising Museum
 • Przewód odcinkowy do łączenia zapalników elektrycznych, nawinięty na drewniany trzonek granatu, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • З’єднуальний провід для підключення електродетонаторів,намотаний на ручку гранати, музей Варшавського повстання
 • Plastikowe okulary – dziecięce – kolor żółto-pomarańczowy, brak szkieł, jedna oprawka pęknięta, Muzeum Powstania Warszawskiego 
 • Children’s plastic glasses in yellow-orange, glass missing, one frame cracked, Warsaw Rising Museum
 • Plastikbrille – für Kinder: gelb-orange Farbe, die Gläser fehlen, ein Gestell gebrochen, Museum des Warschauer Aufstands
 • Окуляри пластикові - дитячі - колір жовто-оранжевий, без скла, одна оправа тріснута, музей Варшавського повстання