Konferencja
Odbudować nieodbudowane.

Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań
20-21 września 2023 roku

FORMULARZ REJESTRACYJNY

*Pola wymagane

Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzenia